I veke 15 nytta 764 personar seg av DAT si Oslorute. Samanlikna med veke 14 utgjorde dette ein auke på 137 personar.

Kabinfaktoren var i veke 15 på 50,9%. Til samanlikning var kabinfaktoren i veke 14 på 41,8%.

Dei gunstige rutetidene, auka frekvens og konkurransedytige billettprisar bidreg sterkt til at stadig fleire vel å nytta seg av Stord lufthamn og DAT si Oslorute. Stord lufthamn har i tillegg gratis bilparkering.

Foto: Jan Morten Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :