I veke 16 nytta 797 personar seg av DAT si Oslorute. DAT nyttar flytypen ATR-42 med 50 passasjerseter på Osloruta. Kabinfaktoren var på 53,1%.

Sidan oppstarten av FOT-ruta har talet på reisande auka veke for veke. DAT flyg i dag 15 rotasjonar pr. veke på Osloruta og rutetidene er gode. Konkurransedyktige billettprisar samt gratis bilparkering på Stord lufthamn bidreg også til at stadig fleire vel å nytta det lokale flytilbodet over Stord lufthamn.

Foto: Jan Morten Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :