Lufthamnbetjentane trener regelmessig med lufthamnas redningsbåt. Båten er ein del av beredskapen på lufthamna. Den har plass til 15 personer og er utstyrt med redningsflåtar. Maksfarten er rett over 30 knop. Båten ligg inne som ein ressurs hjå Hovedredningssentralen, HRS, og har ved fleire høve vore nytta i samband med søk og redningsaksjoner.

Stikkord :
Del innlegg :