Kundeservice : +47 53 40 37 00

Frå 01. april vert det nye flyruter på strekninga Stord-Oslo. DAT aukar antal rundturar frå dagens 5 til 15 rundturar pr. veke.

Frå 01. april vert flyruta Stord-Oslo inkludert i dei statlege FOT-rutene og billettprisane vert sterkt reduserte.

Stikkord :
Del innlegg :