Lufthamna fekk i dag besøk av eit italiensk helikopter med registrering I-GGIA. Helikopteret landa på Stord lufthamn for fylling av drivstoff. Ombord var 4-5 eldre italienske herrar.

Dei hadde feriert i Noreg dei siste 20 åra. med det same helikopteret. Dei kom frå ein stad like utanfor Venezia og flaug opp til Nordkapp kvart år. Sjølv meinte dei at dei kjente det norske landskapet betre enn dei fleste nordmenn.

Foto: Bjørnar Hatlevik

Stikkord :
Del innlegg :