Vestland fylkesutval ber regjeringa om å oppretthalda flykjøp på flyruta Stord-Oslo

Nyhende

Samf.dep. fortel i pressemelding datert 28. mai at flyruta Stord-Oslo vert teken ut av ordninga for kjøp av flyruter frå utløpet av juni. 

Flyruta Stord-Oslo vart inkludert i den statlege ordninga for kjøp av flyruter 12. april. Anbodet gjaldt for kun 3 månader. Belegget på ruta har auka sakte men sikkert. Frå ein kabinfaktor på 12,8% fyrste veka etter oppstarten har kabinfaktoren no vore over 30% dei siste 3 vekene.

Ein ser såleis ei positiv utvikling i passasjertal. Stord lufthamn og Osloruta er viktig for beredskapen i Sunnhordland og for konkurranseevna til lokalt næringsliv. Aker Solutions AS nyttar Stord lufthamn og charterfly frå Widerøe til å fly heim polske gjestearbeidarar.

Før pandemien kom hadde DAT operert Osloruta i 10 år for eiga økonomisk risiko. Målet er at flyselskapet igjen skal kunna operera Osloruta utan økonomisk støtte. For å klare dette er me avhengig av at ruta enno ei stund vert inkludert i statens flyrutekjøp. På denne måten får me bygd opp eit godt passasjergrunnlag. Utan Osloruta står lufthamna i fare for å verta lagt ned.

Fylkesutvalget i Vestland ber regjeringa vurdere flykjøp på ruta Stord – Oslo på nytt.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :

osloruta, stordlufthamn

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Man – fre: 05:30 – 19:00
Lørdag: Stengt
Søndag: 11:30 – 19:00

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2021 Stord Lufthamn.

Informasjon rundt Korona

Kjære kunde,

Etter at Covid-19-pandemien kom til Norge har me innført ei rekke smitteverntiltak på Stord Lufthamn. Etter kvar flyavgang desinfiserer me alle kontaktflater. Me har handsprit lett tilgjengeleg og ber alle til å sprita henda ofte. I tillegg har me skilt og markeringar med anbefaling om å halde avstand. Under flyavgang/-ankomst, der det kan vera vanskeleg å halde god nok avstand ber me alle over 12 år om å bruke munnbind.

Munnbindet tas på før ein kjem inn i terminalen. Det behaldast på gjennom sikkerhetskontrollen, ut til flyet og under heile flyturen. Ved ankomst ber me deg om å behalde munnbindet på deg når du kjem ut ifrå flyet, når du hentar bagasjen og til du har kome ut frå terminalen.

Om du treng fleire munnbind er det mogleg å kjøpe det hos oss.

Velkomen til ei trygg reise.

——————————————-

Dear customer,

Since the Covid-19 pandemic has arrived in Norway we have introduced a number of measures to prevent spreading of infection in Stord Airport. We disinfect contact surfaces after each departure. We have hand disinfection easily available, and we advise everyone to use it frequently. Further we have signs and markings advising to keep distance. When it may be difficult to keep a safe distance, such as upon departure or arrival, we request that everyone over the age of 12 uses a face mask.

We request that the face mask is put on prior to entering the terminal. Keep it on through security, out to the aircraft, and during the entire flight. Upon arrival we request that you keep your facemask on when disembarking the aircraft, collecting your bags, and until you have exited the terminal.

If you need more face masks, you can purchase them from us.

Welcome to a safe travel.