Stordflyet med redusert ruteplan for Osloruta i januar

Nyhende

Flyruta Stord-Oslo er inkludert i det statlege flyrutekjøpet fram til og med 31. desember d.å. Frå og med 01. januar 2022 må DAT operera flyruta for eiga økonomisk risiko.

Grunna pandemien og nedgong i talet på reisande har DAT bestemt seg for å flyga eit redusert ruteprogram i januar månad.

Lufthamnselskapet er i dialog med Samferdselsdepartementet og har stor tiltru til at staten i løpet av januar vil senda ut eit nytt anbod på Osloruta der ruta vert inkludert i det statlege flyrutekjøpet med verknad frå februar 2022.

Stikkord :
Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:00 – 19:00
Tirsdag 05:00 – 20:15
Onsdag 05:30 – 19:00
Torsdag 06:00 – 20:15
Fredag 05:30 – 19:00
Lørdag – Stengt
Søndag 11:00 – 16:30 / 21:00 – 22:15

*NB! opningstidene kan variere ved heilagdagar

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.