I veke 37 nytta 522 personar seg av Stordflyet si Oslorute. Dette utgjer ein kabinfaktor på 47,3%. I veke 36 nytta 523 personar seg av Stordflyet si Oslorute.

Trafikkutviklinga på Osloruta er positiv, men det er enno for få passasjerar på ruta til at DAT vil fly denne ruta for eiga økonomisk risiko. Lufthamnselskapet har difor søkt Samf.dep. om at ruta vert ei statleg FOT-rute frå 01. januar 2022 til 31. mars 2024.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :