Spørsmål vedr. Osloruta til Samf.ministeren frå stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H)

Nyhende

Kan statsråden stadfeste at også Stord-Oslo ruta vil kome inn under regjeringen sitt minstekjøp av flyruter som vert drive på kommersielle vilkår?

Begrunnelse:

Regjeringa har sendt ut pressemelding av 14.12.21, der det står føljande: «Når det gjelder kollektiv- og togtrafikk har regjeringen allerede forlenget kompensasjonsordningene. I luftfarten, som har vært hardt rammet og nå får det enda tøffere, vil regjeringen komme med tiltak, f.eks ved at staten kjøper et minstetilbud der det i dag drives på kommersielle vilkår. Der staten i dag kjøper tilbud, såkalte FOT-ruter, vil reduserte inntekter bli kompensert.»

Staten si støtteordning for kjøp av flyruter på Stord-Oslo går ut ved årsskiftet. Gjennom perioden vi no har vert gjennom, har passasjertalet stige jamt ut over hausten. Men kraftige tiltak sett i gong av regjeringa dei siste dagane for å hindre smitte av Covid-19 merkes no på passasjertrafikken på denne ruta. Passasjerane treng tryggleik for at dei kan få tak i billettar også etter jul, og allereie no er næringsliv og private avhengig av å vite om dei kan få tur/returbillett Stord- Oslo på nyåret. Det hastar difor svært å få nødvendige, og langsiktige avklaringar for at ruta vert oppretthalde med den rutefrekvensen som i dag ligg inne. Viser til at Stortinget gjennom pandemien har hatt denne ruta som ei tydleg prioritering.

På biletet er vi stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) og ordførar i Fitjar kommune Harald Rydland (KRF)

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :

osloruta

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:30 – 18:00
Tir-fre 08:00 – 19:00
Lørdag – Stengt
Søndag 14:30 – 19:00

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.

Informasjon rundt Korona

Etter at Covid-19-pandemien kom til Norge har me innført ei rekke smitteverntiltak på Stord Lufthamn. Etter kvar flyavgang desinfiserer me alle kontaktflater. Me har handsprit lett tilgjengeleg og ber alle til å sprita henda ofte. I tillegg har me skilt og markeringar med anbefaling om å halde avstand. Under flyavgang/-ankomst, der det kan vera vanskeleg å halde god nok avstand ber vi alle over 12 år om å bruke munnbind.

Munnbindet tas på før ein kjem inn i terminalen. Det behaldast på gjennom sikkerhetskontrollen, ut i flyet og under heile flyturen. Ved ankomst ber vi deg om å behalde munnbindet på deg når du kjem ut ifrå flyet, når du hentar bagasjen og til du har kome ut frå terminalen.

Om du treng fleire munnbind er det mogleg å kjøpe det hos oss.

Velkomen til ei trygg reise.

 

Since the Covid-19 pandemic has arrived in Norway we have introduced a number of measures to prevent spreading of infection in Stord Airport. We disinfect contact surfaces after each departure. We have hand disinfection easily available, and we advise everyone to use it frequently. Further we have signs and markings advising to keep distance. When it may be difficult to keep a safe distance, such as upon departure or arrival, we request that everyone over the age of 12 uses a face mask.

We request that the face mask is put on prior to entering the terminal. Keep it on through security, out to the aircraft, and during the entire flight. Upon arrival we request that you keep your facemask on when disembarking the aircraft, collecting yor bags, and until you have exited the terminal.

If you need more face masks, you can purchase them from us.

Welcome to a safe travel.