Kan statsråden stadfeste at også Stord-Oslo ruta vil kome inn under regjeringen sitt minstekjøp av flyruter som vert drive på kommersielle vilkår?

Begrunnelse:

Regjeringa har sendt ut pressemelding av 14.12.21, der det står føljande: «Når det gjelder kollektiv- og togtrafikk har regjeringen allerede forlenget kompensasjonsordningene. I luftfarten, som har vært hardt rammet og nå får det enda tøffere, vil regjeringen komme med tiltak, f.eks ved at staten kjøper et minstetilbud der det i dag drives på kommersielle vilkår. Der staten i dag kjøper tilbud, såkalte FOT-ruter, vil reduserte inntekter bli kompensert.»

Staten si støtteordning for kjøp av flyruter på Stord-Oslo går ut ved årsskiftet. Gjennom perioden vi no har vert gjennom, har passasjertalet stige jamt ut over hausten. Men kraftige tiltak sett i gong av regjeringa dei siste dagane for å hindre smitte av Covid-19 merkes no på passasjertrafikken på denne ruta. Passasjerane treng tryggleik for at dei kan få tak i billettar også etter jul, og allereie no er næringsliv og private avhengig av å vite om dei kan få tur/returbillett Stord- Oslo på nyåret. Det hastar difor svært å få nødvendige, og langsiktige avklaringar for at ruta vert oppretthalde med den rutefrekvensen som i dag ligg inne. Viser til at Stortinget gjennom pandemien har hatt denne ruta som ei tydleg prioritering.

På biletet er vi stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) og ordførar i Fitjar kommune Harald Rydland (KRF)

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:30 – 15:00
Tirsdag 08:00 – 18:40
Onsdag 08:00 – 20:30
Torsdag 08:00 – 20:30
Fredag 08:00 – 19:20
Lørdag – Stengt
Søndag 12:00 – 19:20

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.