Skriftleg spørsmål frå Liv Kari Eskeland til Samferdselsministeren vedr. flyruta Stord-Oslo

Nyhende

Spørsmål

Liv Kari Eskeland (H): Stord lufthamn har søkt om at staten innlemmer flyruta Stord-Oslo i sine FOT-ruter.
Eg viser til at eit samla Storting i 2021 vedtok å innlemma flyruta Stord-Oslo i statens flyrutekjøp under pandemien, og flyruta vart av departementet lyst ut på anbod over tre perioder. Siste periode går ut til nyttår.
Kva vil statsråden gjere med søknaden om innlemming i FOT- rute tilbodet?

Begrunnelse

Skal ein unngå ny stopp i flytrafikken samt permittering av tilsette må dette snarast få ei avklaring for å rekke oppstarten av ny periode som startar 1. januar 2022.
Flyruta Stord-Oslo har i mange år vore basert på kommersiell drift. Dette er likevel ein situasjon som gir uforutsigbar drift, ettersom næringslivet på Stord er utsett for svingingar innan oppdrag og aktivitet. Under pandemien var ruta ein periode ute av drift, og for å få ruta opp att, vedtok Stortinget at ruta skulle få støtte. Samferdselsdepartementet lyste 1. mars 2021 ut ein konkurranse om mellombels drift av flyruta Stord-Oslo for perioden 1. april-30- april 2021, avtalen vart seinare forlengt ut juni, og til sist ut året.
Flyruta Stord-Oslo er viktig for det regionale næringslivet med Akers Solutions i spissen. Lufthamna er også viktig for beredskapen i regionen og er ofte besøk av redningshelikopter og ambulansefly. I oktober i fjor vart luftamna nytta som helikopterbase for offshoretrafikk til plattformene i Nordsjøen grunna vektarstreik på Bergen lufthamn, Flesland. Stord lufthamn avlastar Bergen lufthamn med treningsflyging av fly og helikopter.

På biletet ser vi ordførar Harald Rydland i Fitjar kommune og stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :

FOT-rute, Liv Kari Eskeland, Stord Lufthamn

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Man – fre: 05:30 – 19:00
Lørdag: Stengt
Søndag: 11:30-19:00

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2021 Stord Lufthamn.

Informasjon rundt Korona

Kjære kunde,

Etter at Covid-19-pandemien kom til Norge har me hatt ei rekke smitteverntiltak på Stord Lufthamn. Når landet no er på veg tilbake til normalen har me på lik linje med andre flyselskap fjerna kravet om munnbind ombord. Det same gjeld i terminalen. Me har fortsatt handsprit lett tilgjengeleg for å unngå smittespreiing.

Om du fortsatt ønsker å benytte munnbind er det selvfølgelig heilt i orden.

Om du treng fleire munnbind er det mogleg å kjøpe det hos oss.

Velkomen til ei trygg reise.

——————————————-

Dear customer,

Since the Covid-19 pandemic has arrived in Norway we have had numerous measures to prevent spreading of infection in Stord Airport. As the country is now coming back to normal, you do not need to wear a facemask on board the aircraft nor in the terminal any more. We still have hand disinfection easily available to prevent any spreading of infection.

Should you still wish to wear a facemask, please do.

If you need more face masks, you can purchase them from us.

Welcome to a safe travel.