Samferdselsdepartementet vil ikkje forlenga det statlege flykjøpet på Osloruta

Nyhende

I ei pressemelding skriv Samf.dep. at flyruta Stord-Oslo-Stord vert teken ut av ordninga med kjøp av eit statleg minimumstilbud frå og med utløpet av juni. Grunnen er at antal reisande sidan ruta kom inn i minstetilbudskjøpet i april har vore lågare enn forventa. Samf.dep. visar til at reisebehovet på denne strekninga no er begrensa. Flytransportbehovet i regionen er dekka gjennom rutetilbodet ved Haugesund lufthavn, Karmøy. Flyrutene Florø-Oslo og Ørsta Volda-Oslo vert lyst ut på nytt anbod.

Lufthamnadministrasjonen er svært skuffa over beslutninga til Samf.dep. Belegget har vist ei positiv utvikling sidan oppstarten 12. april. Dei siste 3 vekene har kabinfaktoren på ruta vore på over 30%. Me vil no ta saka opp med Transport- og Kommunikasjonskomiteen på Stortinget i håp om å få ei positiv vedtak i saka. Me ynskjer eit nytt statleg anbod på 6 mnd. med opsjon på ytterlegare 6 mnd. Dagens anbod hadde ein altfor kort tidshorisont.

Foto: DAT

Stikkord :

Anbodsrute, osloruta, Stord Lufthamn

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Man – fre: 05:30 – 19:00
Lørdag: Stengt
Søndag: 11:30 – 19:00

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2021 Stord Lufthamn.

Informasjon rundt Korona

Kjære kunde,

Etter at Covid-19-pandemien kom til Norge har me innført ei rekke smitteverntiltak på Stord Lufthamn. Etter kvar flyavgang desinfiserer me alle kontaktflater. Me har handsprit lett tilgjengeleg og ber alle til å sprita henda ofte. I tillegg har me skilt og markeringar med anbefaling om å halde avstand. Under flyavgang/-ankomst, der det kan vera vanskeleg å halde god nok avstand ber me alle over 12 år om å bruke munnbind.

Munnbindet tas på før ein kjem inn i terminalen. Det behaldast på gjennom sikkerhetskontrollen, ut til flyet og under heile flyturen. Ved ankomst ber me deg om å behalde munnbindet på deg når du kjem ut ifrå flyet, når du hentar bagasjen og til du har kome ut frå terminalen.

Om du treng fleire munnbind er det mogleg å kjøpe det hos oss.

Velkomen til ei trygg reise.

——————————————-

Dear customer,

Since the Covid-19 pandemic has arrived in Norway we have introduced a number of measures to prevent spreading of infection in Stord Airport. We disinfect contact surfaces after each departure. We have hand disinfection easily available, and we advise everyone to use it frequently. Further we have signs and markings advising to keep distance. When it may be difficult to keep a safe distance, such as upon departure or arrival, we request that everyone over the age of 12 uses a face mask.

We request that the face mask is put on prior to entering the terminal. Keep it on through security, out to the aircraft, and during the entire flight. Upon arrival we request that you keep your facemask on when disembarking the aircraft, collecting your bags, and until you have exited the terminal.

If you need more face masks, you can purchase them from us.

Welcome to a safe travel.