Samarbeidsrådet for Sunnhordland har skrive brev til Samfredselsminister Knut Arild Hareide der dei ber om at flyruta Stord-Oslo vert innlemma i statens FOT-ruter for perioden 01.01.22 – 31.03.24.

Lufthamnselskapet vil også fylgja opp denne saka så snart ny regjering er på plass.

Samf.dep. sendte 06. september d.å. ut nytt anbod på statleg flykjøp på Osloruta for perioden 01.10.21 – 31.12.21.

Foto: DAT

Stikkord :
Del innlegg :