Samarbeidsrådet for Sunnhordland ber om at flyruta Stord-Oslo vert innlemma i statens FOT-ruter for perioden 01.01.22 – 31.03.2024

Nyhende

Samarbeidsrådet for Sunnhordland har skrive brev til Samfredselsminister Knut Arild Hareide der dei ber om at flyruta Stord-Oslo vert innlemma i statens FOT-ruter for perioden 01.01.22 – 31.03.24.

Lufthamnselskapet vil også fylgja opp denne saka så snart ny regjering er på plass.

Samf.dep. sendte 06. september d.å. ut nytt anbod på statleg flykjøp på Osloruta for perioden 01.10.21 – 31.12.21.

Foto: DAT

Stikkord :

osloruta, Statleg flyrutekjøp, Stord Lufthamn

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:00 – 19:00
Tirsdag 05:00 – 20:15
Onsdag 05:30 – 19:00
Torsdag 06:00 – 20:15
Fredag 05:30 – 19:00
Lørdag – Stengt
Søndag 11:00 – 16:30 / 21:00 – 22:15

*NB! opningstidene kan variere ved heilagdagar

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.