Regjeringa føreslår å inkludera flyruta Stord-Oslo i statens flyrutekjøp

Nyhende

I pressemelding frå Samf.dep. kjem det fram fylgjande informasjon:

«110 millioner kroner til flyselskaper, fordelt på 100 millioner kroner i merkompensasjon til selskaper som opererer FOT-ruter og 10 millioner kroner til kjøp av minstetilbud på kommersielle flyruter ved behov. Den samlede bevilgningen kan imidlertid benyttes til begge formålene».

Løyvinga på kr 10 millionar til kjøp av minstetilbod på kommersielle flyruter ved behov inkluderar flyruta Stord-Oslo.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :

osloruta, Statleg flyrutekjøp

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:00 – 19:00
Tirsdag 05:00 – 20:15
Onsdag 05:30 – 19:00
Torsdag 06:00 – 20:15
Fredag 05:30 – 19:00
Lørdag – Stengt
Søndag 11:00 – 16:30 / 21:00 – 22:15

*NB! opningstidene kan variere ved heilagdagar

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.