Kundeservice : +47 53 40 37 00

Ny Covid bølge truer ruten mellem Stord og Oslo

Siden sommer 2021 har Samferdselsdepartementet understøttet ruten mellem Stord og Oslo og dette ophører med udgangen af december

Denne støtte har holdt ruten i gang og indtil december var udviklingen positiv og pegede imod at ruten kunne være selvkørende fra januar 2022.  Men den seneste udvikling i Covid betyder at ruten igen er i fare.

”Vi har oplevet en rigtig god udvikling i høsten 2021 og det var klart at der er behov for ruten til Oslo for næringsliv og privatrejsende” siger Jesper Rungholm, direktør i DAT og han fortsætter: ”Det har været en kæmpe hjælp med støtten fra Samferdselsdepartementet og uden den havde ruten ikke overlevet. Men den nye bølge af Covid har sat os tilbage til sommer 2021 og vi kan ikke fortsætte ruten i januar uden forsat støtte”

Kontrakten med Samferdselsdepartement har betydet en mindre men vital støtte per afgang som erstatter de manglende passagerindtægter. Støtten har udgjort  7.450,-  kr per afgang.

Media henvendelse til: Jesper Rungholm på rungholm@dat.dk eller +45 4058 3755

Sunnhordland lufthavn AS har stor tiltru til at staten på nytt vil ta ansvar for å bidra til å oppretthalda flyruta Stord-Oslo no som flytrafikken igjen er ramma av epidemien. 

Regjeringa seier i ei pressemelding datert 14. desember i år fylgjande: Når det gjeld kollektiv- og togtrafikk har regjeringa allerede forlenga kompensasjonsordningane. I luftfarten, som har vore hardt ramma og no får det ennå tøffare, vil regjeringa komma med tiltak, til dømes ved at staten kjøper eit minstetilbod der det i dag vert flydd på kommersielle vilkår. Der staten i dag kjøper tilbod, såkalte FOT-ruter, vil reduserte inntekter bli kompansert.

Vi forventar no at politikarane våre ser at Stord lufthamn og Osloruta vår er like viktig for Sunnhordlandsregionen, som liknande regionale lufthamner og deira flyruter er for sine regionar.

Det er no viktig at vi raskt får etablert ei økonomisk støtteordning som unngår at vi på nytt må innstilla flyruta Oslo – Stord.

Media henvendelse til : Lufthamnsjef Jan Morten Myklebust på admin@stordlufthamn.no eller 92665553

                                           Styreleiar Dag Aksnes på da@7fjellbryggeri.com eller 91757001

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :