Transport-og Kommunikasjonskomiteen på Stortinget gjorde nyleg i si innstilling til statsbudsjett for 2023 fylgjande vedtak: Komiteens medlemmer viser til utfordringene ved flyplassen på Stord, hvor det i dag ikke flys på pendlerdagene mandag og torsdag. På Stord ble tilbudet fra 1. november redusert med fem avganger. Disse medlemmer ber om at regjeringen innenfor rammen for FOT i statsbudsjettet for 2023 går i dialog med Stord Lufthavn og kommunen for å se på mulighetene for å etablere et tilstrekkelig FOT-anbud.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :