Lufthamnselskapet har søkt Stord kommune om fritak for betaling av arealleige til kommunen i 2023.

Saka var oppe til handsaming i formannskapet i dag. Formannskapet vedtok samrøystes å gi lufthamnselskapet fritak for betaling av arealleige i 2023. Formannskapet ba vidare kommunedirektøren om å starta dialogen med lufthamnselskapet vedr. utarbeiding av ny leigeavtale, då den gamle avtalen er utgått.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :