12. april starta DAT opp flyging på Osloruta. Ruta er no ei anbodsrute som vert administrert og finansiert av Samf.dep.

DAT flyg 12 rotasjonar pr. veke på ruta. Det er ein rotasjon om føremiddagen og ein om ettermiddagen mandag-fredag samt søndag.

I veke 15 nytta 130 personar seg av ruta, i veke 16 nytta 147 personar seg av ruta, medan det i veke 17 var 158 personar som nytta seg av ruta.

Kabinfaktoren var i veke 15 på 12,8%, i veke 16 på 13,9% og i veke 17 på 15,0%.

Som ein ser av tala er utviklinga positiv. Lufthamnadministrasjonen har eit godt håp om at talet på reisande vil auka framover mot sommaren.  

Viktig for oss at Osloruta no er operativ.

Stikkord :
Del innlegg :