1.954 personar reiste med fly over Stord lufthamn i august månad. Samanlikna med samme månad i fjor er dette ein auke på 875 personar eller 81,1%.

Staten har fram til utgongen av september d.å. inkludert ruta Stord-Oslo i sine flyrutekjøp. Lufthamnselskapet har søkt Samf.dep. om vidareføring av det statlege flyrutekjøpet for perioden oktober-desember 2021.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :