Kundeservice : +47 53 40 37 00

Sunnhordland lufthavn AS hadde i 2020 eit positivt årsresultat pålydande kr 1.136.060. Eigenkapitalen er på kr 2.163.986. På generalforsamlinga vart det vedteke at Stord kommune og Vestland fylkeskommune konverterar gammal gjeld pålydande kr 3.006.000 til aksjekapital. Eigenkapitalen i selskapet vert såleis ytterlegare styrka.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :