2 gonger i året tek lufthamnbetjentane prøver av vatn og jord på og i nærområda til lufthamna. Prøvane vert analysert av eit laboratorium og så sendt til COWI som lagar ein årleg miljørapport for Stord lufthamn.

Miljørapporten vert sendt til miljøavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :