Kundeservice : +47 53 40 37 00

Sunnhordland Lufthavn AS har no fått løyve av Miljøverndep. til felling av fugl, små- og storvilt som lever naturleg eller trekk forbi Stord lufthamn, Sørstokken.

Lufthamselskapet har søkt om fellingsløyve då fugl/viltkontroll er noko ein ynskjer å vera proaktive på. Løyvet frå Miljøverndep. gjev oss mellom anna moglegheit til å flytta reir og egg for å unngå at den aktuelle fuglearten hamnar i ein samanstøyt med eit luftfartøy.

Lufthamnselskapet gjer og ei rekke tiltak som å halda nede vegetasjon, hyppig patruljering og inspeksjon av flyplassområdet. Fellingsløyve for fugl, små- og storvilt vert kun nytta når andre tiltak er fånyttes.

Sunnhordland lufthavn AS deltek i Norsk fly/fugl utval saman med andre lufthamner i Noreg. Flyselskapa er også medlem i utvalet.

Lufthamnselskapet har nytta fugleekspert Jan Rabben i arbeidet med å kartlegga dei ulike fugleartane.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :