Sunnhordland Lufthavn AS har no fått løyve av Miljøverndep. til felling av fugl, små- og storvilt som lever naturleg eller trekk forbi Stord lufthamn, Sørstokken.

Lufthamselskapet har søkt om fellingsløyve då fugl/viltkontroll er noko ein ynskjer å vera proaktive på. Løyvet frå Miljøverndep. gjev oss mellom anna moglegheit til å flytta reir og egg for å unngå at den aktuelle fuglearten hamnar i ein samanstøyt med eit luftfartøy.

Lufthamnselskapet gjer og ei rekke tiltak som å halda nede vegetasjon, hyppig patruljering og inspeksjon av flyplassområdet. Fellingsløyve for fugl, små- og storvilt vert kun nytta når andre tiltak er fånyttes.

Sunnhordland lufthavn AS deltek i Norsk fly/fugl utval saman med andre lufthamner i Noreg. Flyselskapa er også medlem i utvalet.

Lufthamnselskapet har nytta fugleekspert Jan Rabben i arbeidet med å kartlegga dei ulike fugleartane.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:30 – 15:00
Tirsdag 08:00 – 18:40
Onsdag 08:00 – 20:30
Torsdag 08:00 – 20:30
Fredag 08:00 – 19:20
Lørdag – Stengt
Søndag 12:00 – 19:20

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.