Kundeundersøkelse

Nyhende

For tida pågår det ein kundeundersøkelse blandt dei reisande med Stordflyet over Stord lufthamn.

Dei reisande får spørsmål vedr. formålet med reisa si, reisemål og korleis dei har tinga reisa si. Dei får også spørsmål om korleis dei vart kjent med Osloruta, kor nøgde dei er med innsjekk og boarding samt security på lufthamna. Dei får også spørsmål om korleis dei opplever venlegheit og service frå dei tilsette i lufthamnselskapet.

Vidare får dei spørsmål om kor nøgde dei er med flyet som vert nytta på Osloruta samt kor nøgde dei er med informasjonen dei får ombord på flyet.

Kva er den viktigaste årsaka til at dei valgte å fly med Stordflyet. I tillegg får dei spørsmål om eventuell frekvensauke på Osloruta.

Lufthamnselskapet føretek kvart år slike kundeundersøkelsar for å måla kundetilfredsheten på dei reisande med Stordflyet over Stord lufthamn.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:00 – 19:00
Tirsdag 05:00 – 20:15
Onsdag 05:30 – 19:00
Torsdag 06:00 – 20:15
Fredag 05:30 – 19:00
Lørdag – Stengt
Søndag 11:00 – 16:30 / 21:00 – 22:15

*NB! opningstidene kan variere ved heilagdagar

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.