Vestland KrF hadde i helga årsmøte i Sogndal. Her gjorde dei fylgjande vedtak:

Det er avgjerande at staten er inne med rutekjøp til ein del av dei mindre flyplassane, for å sikre gode tilbod. Særleg viktig er det for næringslivet, både for at folk frå meir sentrale område skal kome seg til viktige arbeidsplassar, men også at næringslivet i distriktet lett og til ein akseptabel pris kan kome seg til samarbeidspartar andre stader

Foto: Jan Morten Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :