Bjørnar Hatlevik har dei siste 2 vekene delteke på kurs for utrykningsleiarar på Noregs Brannskule på Fjelldal like utanfor Harstad. Bjørnar bestod eksamen og er no klar for nye utfordringar i brann- og redningstenesta på Stord lufthamn. Me gratulerar.

Foto: Noregs Brannskule

Stikkord :
Del innlegg :