294 personar nytta seg av DAT si Oslorute i veke 8. Kabinfaktoren var på 63,9%.

Lufthamnadministrasjonen er no i samtalar med DAT vedr. frekvensauke på ruta. DAT flyg i dag kun 5 rotasjonar pr. veke på ruta.

Lufthamnselskapet ventar også i spenning på svar frå Samf.dep. vedr. utlysing av ei statleg FOT-rute på strekninga Stord-Oslo. Ei avklaring i saka er venta i mars månad d.å.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :