I veke 3 d.å. nytta 233 personar seg av DAT si Oslorute. Kabinfaktoren var på 50,2%.

Grunnen til den låge kabinfaktoren er at DAT no flyg kun 5 rotasjonar pr. veke på Osloruta. Det er mellom anna ikkje ruteflyging på dei store pendlardagane mandag og torsdag.

Lufthamnadministrasjonen er no i dialog med Samf.dep. for å få ruta utlyst som ei statleg FOT-rute.

Foto: Jan Morten Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :