I veke 14 starta DAT opp flyging på statens FOT-rute på strekninga Stord-Oslo v.v.

Punktlighet og regularitet var bra på samtlege avgangar og ankomstar denne veka. 627 personar nytta seg av Osloruta. Kabinfaktoren var på 41,8%.

Med dagens billettprisar og auka frekvens på Osloruta forventar lufthamnadministrasjonen at talet på reisande vil auka gradvis framover.

Foto: Jan Morten Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :