I veke 31 nytta 294 personar seg av DAT si Oslorute. Kabinfaktoren var på heile 63,9%.

DAT flyg i sommar eit redusert flyprogram på Osloruta. Frå og med veke 33 er ein attende til normalt flyprogram.

Det vert ingen morgonfly til/frå Oslo på tirsdagar då DAT nyttar flyet til ruteflyging Stord-Ørland-Evenes t/r. Det vert også nokre endringar i rutetidene dei andre vekedagane.

Bestill reisa di her: https://dat.dk/?___store=dat_no

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :