Brann- og redningstenesta øver på København, lufthavn, Kastrup

Nyhende

Dei tilsette i brann- og redningstenesta på Stord lufthamn øver no på København lufthavn, Kastrup.

Kvart andre år skal dei tilsette i brann- og redningstenesta gjennomføra eit oppdateringskurs.

Lufthamnadministrasjonen på Stord lufthamn har valgt å nytta seg av treninga som vert utført i København. København lufthavn, Kastrup har eit stort og flott treningsfelt med mange forskjellige typar fly å tilby. Instruktørane er svært dyktige og dei tilsette på Stord lufthamn får såleis god øving og kompetanse til å handtera ei eventuell flyulukke på lokal lufthamn.

Foto: Jørgen Myklebust

Stikkord :

brann- og redningstenesta

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:00 – 19:00
Tirsdag 05:00 – 20:15
Onsdag 05:30 – 19:00
Torsdag 06:00 – 20:15
Fredag 05:30 – 19:00
Lørdag – Stengt
Søndag 11:00 – 16:30 / 21:00 – 22:15

*NB! opningstidene kan variere ved heilagdagar

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.