Kundeservice : +47 53 40 37 00

Dei tilsette i brann- og redningstenesta på Stord lufthamn øver no på København lufthavn, Kastrup.

Kvart andre år skal dei tilsette i brann- og redningstenesta gjennomføra eit oppdateringskurs.

Lufthamnadministrasjonen på Stord lufthamn har valgt å nytta seg av treninga som vert utført i København. København lufthavn, Kastrup har eit stort og flott treningsfelt med mange forskjellige typar fly å tilby. Instruktørane er svært dyktige og dei tilsette på Stord lufthamn får såleis god øving og kompetanse til å handtera ei eventuell flyulukke på lokal lufthamn.

Foto: Jørgen Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :