I 2022 var det registrert 6.161 flybevegelsar på lufthamna. Dette er ein auke på 1.089 eller 21,47% samanlikna med 2021. Bergen Aero Klubb og Stord Flyklubb står saman med DAT for dei fleste av flybevegelsane.

Lufthamna har i dag ein konsesjon som gjeld for 7.600 flybevegelsar pr. år. I tillegg kan ein ha ein vekst på 25% før ein må søkja Luftfartstilsynet om ny konsesjon.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :