Svar på spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Siste nytt

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland stilte spørsmål til Samf.ministeren om kva han ville gjera med søknaden om å få flyruta Stord-Oslo innlemma i statens FOT-rute tilbod.

Ministeren har no svara. Han viser til at Osloruta no har vore inkludert i det mellombelse pandemirelaterte kjøpet av tidlegare kommersielle ruter (minstetilbodskjøpet) sidan 01. april 2021. Staten har for perioden april-desember 2021 støtta ruta med omlag kr 9,3 mill. Ruta er frå oktober 2021 den einaste attverande strekninga i minstetilbodskjøpet.

Statleg kjøp av flyrutetenester har fram til pandemien vore avgrensa til ruter til og frå lufthamnene som er ein del av Avinor-nettverket. Stord lufthamn får i dag støtte frå Vestland fylkeskommune til drift av lufthamna.

Samferdselsdepartementet si faglege vurdering er at flyrutebehovet i regionen er godt dekka gjennom rutetilbodet i Haugesund og Bergen. Eg kan ikkje sjå at det på det noverande tidspunktet er grunnlag for å inkludera ruta til Stord i den ordinære kjøpsordninga. Også det mellombelse kjøpet vil verta avvikla frå 01. januar 2022. Ei eventuell utviding av FOT-ruteordninga utover det verkeområdet ho har hatt hittil, til og frå Avinor sine lufthamner, er meir naturleg å vurdere ved rullering av kontraktane for dei ordinære kjøpsrutene.

På biletet ser vi stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) og ordførar i Fitjar Harald Rydland (KRF).

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :

FOT-rute

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Man – fre: 05:30 – 19:00
Lørdag: Stengt
Søndag: 11:30-19:00

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2021 Stord Lufthamn.

Informasjon rundt Korona

Kjære kunde,

Etter at Covid-19-pandemien kom til Norge har me hatt ei rekke smitteverntiltak på Stord Lufthamn. Når landet no er på veg tilbake til normalen har me på lik linje med andre flyselskap fjerna kravet om munnbind ombord. Det same gjeld i terminalen. Me har fortsatt handsprit lett tilgjengeleg for å unngå smittespreiing.

Om du fortsatt ønsker å benytte munnbind er det selvfølgelig heilt i orden.

Om du treng fleire munnbind er det mogleg å kjøpe det hos oss.

Velkomen til ei trygg reise.

——————————————-

Dear customer,

Since the Covid-19 pandemic has arrived in Norway we have had numerous measures to prevent spreading of infection in Stord Airport. As the country is now coming back to normal, you do not need to wear a facemask on board the aircraft nor in the terminal any more. We still have hand disinfection easily available to prevent any spreading of infection.

Should you still wish to wear a facemask, please do.

If you need more face masks, you can purchase them from us.

Welcome to a safe travel.