Lufthamnadministrasjonen har bedt DAT om å auka frekvensen på Osloruta.

Me ynskjer at flyselskapet no snarast aukar frå dagens 7 til 12 rotasjonar pr. veke på ruta. Viktig for dei reisande at me har 2 daglege rotasjonar på Osloruta mandag-fredag samt søndag.

Stord kommune og Vestland fylkeskommune har sendt søknad til Samf.dep. der ein ber om at flyruta vert inkludert i dei statlege FOT-rutene.

Foto: Jan Morten Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :