205 personar nytta seg av Stordflyet sine rutefly til/frå Oslo i veke 5. Dette gav ein kabinfaktor på 35,6%. Stordflyet flyg i dag eit redusert flyprogram på Osloruta med kun ein rotasjon pr. dag mandag til fredag samt ein rotasjon på søndagar.

Lufthamnadministrasjonen avventar no svar frå Samf.dep. vedr. utlysing av nytt statleg anbod på Osloruta med 2 rotasjonar pr. dag mandag til fredag samt 2 rotasjonar på søndagar. Dersom me får ei avklaring denne veka kan det verta auka frekvens på Osloruta frå og med 01. mars.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :