Søknad om å få Osloruta inn som ei statleg FOT-rute

Nyhende

Sunnhordland lufthavn AS har sendt søknad til samferdselsministeren om å få Osloruta inn som ei statleg FOT-rute for perioden 01.01.2022 til og med 31.03.2024.

Osloruta har i år vore utlyst på korte 3-månaders statlege anbod for periodane april-juni, juli-september og oktober-desember. For å sikra flyruta for framtida ber no lufthamnselskapet om at ruta vert innlemma i statens FOT-ruter. Ein ynskjer samme avtale som gjeld for flyruta Florø-Oslo. Florøruta vart teken inn som statleg FOT-rute for perioden oktober 2021 til og med mars 2024. For perioden oktober 2021 til og med mars 2022 skal det vera 12 rotasjonar på ruta. Frå og med april 2022 skal det aukast opp til 18 rotasjonar pr. veke.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :

osloruta, Statleg flyrutekjøp, Stord Lufthamn

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Man – fre: 05:30 – 19:00
Lørdag: Stengt
Søndag: 11:30-19:00

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2021 Stord Lufthamn.

Informasjon rundt Korona

Kjære kunde,

Etter at Covid-19-pandemien kom til Norge har me hatt ei rekke smitteverntiltak på Stord Lufthamn. Når landet no er på veg tilbake til normalen har me på lik linje med andre flyselskap fjerna kravet om munnbind ombord. Det same gjeld i terminalen. Me har fortsatt handsprit lett tilgjengeleg for å unngå smittespreiing.

Om du fortsatt ønsker å benytte munnbind er det selvfølgelig heilt i orden.

Om du treng fleire munnbind er det mogleg å kjøpe det hos oss.

Velkomen til ei trygg reise.

——————————————-

Dear customer,

Since the Covid-19 pandemic has arrived in Norway we have had numerous measures to prevent spreading of infection in Stord Airport. As the country is now coming back to normal, you do not need to wear a facemask on board the aircraft nor in the terminal any more. We still have hand disinfection easily available to prevent any spreading of infection.

Should you still wish to wear a facemask, please do.

If you need more face masks, you can purchase them from us.

Welcome to a safe travel.