Sunnhordland lufthavn AS har sendt søknad til samferdselsministeren om å få Osloruta inn som ei statleg FOT-rute for perioden 01.01.2022 til og med 31.03.2024.

Osloruta har i år vore utlyst på korte 3-månaders statlege anbod for periodane april-juni, juli-september og oktober-desember. For å sikra flyruta for framtida ber no lufthamnselskapet om at ruta vert innlemma i statens FOT-ruter. Ein ynskjer samme avtale som gjeld for flyruta Florø-Oslo. Florøruta vart teken inn som statleg FOT-rute for perioden oktober 2021 til og med mars 2024. For perioden oktober 2021 til og med mars 2022 skal det vera 12 rotasjonar på ruta. Frå og med april 2022 skal det aukast opp til 18 rotasjonar pr. veke.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :