Søknad om å få Osloruta inn som ei statleg FOT-rute

Nyhende

Sunnhordland lufthavn AS har sendt søknad til samferdselsministeren om å få Osloruta inn som ei statleg FOT-rute for perioden 01.01.2022 til og med 31.03.2024.

Osloruta har i år vore utlyst på korte 3-månaders statlege anbod for periodane april-juni, juli-september og oktober-desember. For å sikra flyruta for framtida ber no lufthamnselskapet om at ruta vert innlemma i statens FOT-ruter. Ein ynskjer samme avtale som gjeld for flyruta Florø-Oslo. Florøruta vart teken inn som statleg FOT-rute for perioden oktober 2021 til og med mars 2024. For perioden oktober 2021 til og med mars 2022 skal det vera 12 rotasjonar på ruta. Frå og med april 2022 skal det aukast opp til 18 rotasjonar pr. veke.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :

osloruta, Statleg flyrutekjøp, Stord Lufthamn

Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:00 – 19:00
Tirsdag 05:00 – 20:15
Onsdag 05:30 – 19:00
Torsdag 06:00 – 20:15
Fredag 05:30 – 19:00
Lørdag – Stengt
Søndag 11:00 – 16:30 / 21:00 – 22:15

*NB! opningstidene kan variere ved heilagdagar

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.