Grunnet høye drivstoffpriser sliter DAT med å få et økonomisk positivt resultat på flyruten Stord-Oslo.

Situasjonen er den samme for mange andre ruter som flyselskapet opererer. Samtlige ruter blir fortløpende vurdert om de er lønnsomme eller ei. DAT har nylig informert lufthamnselskapet at de vurderer å avslutte ruteflygingen på strekningen Stord-Oslo innen utgangen av september d.å.

Med unntak av et statlig flyrutekjøp i perioden april-desember 2021 har DAT i alle år operert flyruten Stord-Oslo for egen økonomisk risiko.

Lufthavnselskapet og DAT er nå i dialog for å finne en god løsning som sikrer videre ruteflyging på strekningen Stord-Oslo også fra 01. oktober d.å og fremover.

Vårt felles mål er at Osloruten skal bli inkludert i det neste statlige FOT-rute anbudet som snart skal lyses ut. Anbudet gjelder oppstart av flyging fra 01.04.24 og 3 år frem i tid.

Vi oppfordrer våre kunder til fortsatt å benytte Stord lufthamn og DAT når de skal ut å fly også etter 01. oktober d.å.

Stikkord :
Del innlegg :