Kundeservice : +47 53 40 37 00

I 2021 reiste 17.279 personar med fly over Stord lufthamn. Samanlikna med 2020 utgjer dette ein auke på 1.138 reisande eller 7.05%.

i 2021 nytta 15.431 personar seg av Stordflyet si Oslorute. Samanlikna med 2020 utgjer dette ein auke på 2.938 reisande eller 23.52%.

I 2021 registrerte lufttrafikktenesta 5.072 flyrørsler (landingar og avgangar). Samanlikna med 2020 utgjer dette ein auke på 1.433 flyrørsler eller 39.37%.

Coviden prega sterkt trafikktala i 2021.

Stordflyet flyg for tida eit redusert flyprogram på Osloruta. Lufthamnselskapet ventar no i spenning på om staten vil innlemma Osloruta i sine framtidige flyrutekjøp og såleis lysa ruta ut på eit nytt anbod.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :