Tirsdag denne veka vart det arrangert møte i flytryggingskomiteen og Local RWY Safety Team på Stord lufthamn. På møtet deltek representantar for flyselskap, flyklubbar, droneoperatørar, lufttrafikktenesta på Bergen lufthavn, Flesland, flynavigasjonstenesta og tilsette på Stord lufthamn.

Tema på møtet er flysikkerhet.

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :