Kundeservice : +47 53 40 37 00

I samband med handsaminga av budsjettet for 2023 gjord kommunestyret i Stord fylgjande vedtak:

«Stord kommune er reie til å gjera eit mellombels flykjøp for månadane januar-mars i samarbeid med Vestland fylke og industrien på Stord. Kjøpet skal finansierast over disposisjonsfond»

Foto: Stord lufthamn

Stikkord :
Del innlegg :