I veke 16 nytta 421 personar seg av Stordflyet si Oslorute. Dette utgjer ein kabinfaktor på heile 68,3%.

Stordflyet har frå og med veke 17 utvida antal rundturar på Osloruta frå 7 til 10 pr. veke. I mai vert det ytterlegare auke med 2 nye rundturar.

Foto: Jan Morten Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :