I veke 43 nytta 709 personar seg av Stordflyet sine rutefly til/frå Oslo. Kabinfaktoren var på heile 61,5%.

Lufthamnadministrasjonen er svært nøgd med den høge kabinfaktoren på Osloruta og det er svært gledeleg å sjå at stadig fleire privatpersonar vel å nytta seg av flytilbodet over Stord lufthamn, Sørstokken.

Foto: DAT.

Stikkord :
Del innlegg :