I veke 11 nytta 416 personar seg av Stordflyet si Osloruta. kabinfaktoren var på heile 61,9%.

Lufthamnadministrasjonen jobbar no med DAT for å få auka antal rundturar på Osloruta. Saman med Stord kommune og Vestland fylkeskommune vil ein arbeida for at ruta skal innlemmast i dei statlege FOT-rutene.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :