Kundeservice : +47 53 40 37 00

I veke 20 nytta 296 personar seg av Stordflyet si Oslorute. Dette utgjer ein kabinfaktor på 33,6%. Talet på personar som vel å nytta seg av ruta aukar jevnt og trutt. I forbindelse med mange helgedagar i mai ser ein at mange privatreisande vel å nytta seg av Osloruta.

Lufhamnselskapet jobbar no for at staten skal senda ut eit nytt anbod på flyruta. Dagens anbod går ut 30. juni d.å. Det er avtale møte med Samf.dep. 03. juni vedr. saka.

Foto: Thomas A. Hjelmen

Stikkord :
Del innlegg :