Kundeservice : +47 53 40 37 00

I veke 18 nytta 175 personar seg av Stordflyet si Oslorute.

Samanlikna med veke 17 utgjer dette ein auke på 17 passasjerar eller 10,8%.

Lufthamnadministrasjonen ventar no på attendemelding frå Samf.dep. vedr. utløysing av opsjon for flyging i juni månad.

Vidare avventar ein utlysing av nytt anbod på statleg flykjøp på Osloruta gjeldande frå juli og ut 2021.   

Stikkord :
Del innlegg :