Dei tilsette i brann- og redningstenesta på Stord lufthamn var i dag nede på Haugesund lufthavn, Karmøy for å trena på slokking av flybrann.

Dei tilsette i brann- og redningstenesta øver kvartalsvis på øvingsfeltetet til Haugesund lufthavn, Karmøy.

Foto: Jørgen Myklebust

Stikkord :
Del innlegg :