Ledig stilling: Sikkerheitskontrollør / trafikkassistent ved Stord Lufthamn

Har du eit skarpt blikk mot horisonten og beina planta på jorda – då kan karriera di ta av hos oss.

Me har ledig 100% vikariat som sikkerheitskontrollør / trakkassistent.
Jobben består m.a av fylgjande oppgåver:
• Sikkerheitskontrollør
• Innsjekk av passasjerar og bagasje
• Betjening av rutetelefon for flyselskapet

• Betjening av resepsjonen
• Billettsal
• Oppfølging av tapt og skada bagasje

Kvalikasjonar:
-Vektarutdanning
-Gjennomført og bestått vidaregåande skule
-Språk: minimum norsk og engelsk, munnleg og skriftleg
-Gode datakunnskapar (ein fordel om du er god på sosiale media)
-Gode haldningar og samarbeidsevner
-Bilsertikat
-Uttømmande politiattest
-Me vil tilby deg opplæring og nødvendig kurs for å verta godkjent sikkerheitskontrollør

Om deg:
Du er fleksibel, har stå på vilje og gode samarbeidseigenskapar, samstundes som du
evner å arbeida sjølvstendig. Den som vert tilsett forpliktar seg til å gjennomføra kurs og
anna opplæring som Sunnhordland Lufthavn AS meiner er naudsynt for stillinga.

Sikkerheitskontrollør / trafikkassistent
ved Stord Lufthamn

Løn og tilsetjing:
Løn etter avtale. Skifttillegg vert utbetalt etter gjeldande satsar.
Pensjonsordning.
Det er 6 månaders prøvetid i stillinga.

Tiltreding: snarast mogleg
Vikariat 100% med høve for fast stilling
Arbeidstid: skiftarbeid i.h.t. arbeidsplan

Sunnhordland Lufthavn AS tilbyr ein interessant og allsidig jobb. Me ynskjer
mangfald i selskapet med tanke på kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Utfyllande opplysningar om stillinga får du ved å vende deg til
Therese Valdal eller Cecilie Wiik tlf. 53 40 37 00
Søknad med CV kan sendes til cw@stordlufthamn.no
eller Sunnhordland Lufthavn AS, Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Stikkord :
Del innlegg :

Send oss ein mail

Lokasjon

Flyplassvegen 344, 5410 Sagvåg

Opningstider

Mandag 05:30 – 15:00
Tirsdag 08:00 – 18:40
Onsdag 08:00 – 20:30
Torsdag 08:00 – 20:30
Fredag 08:00 – 19:20
Lørdag – Stengt
Søndag 12:00 – 19:20

Nyhetsbrev

Ønskjer du å halde deg oppdatert? Registrer deg her for å få tilsendt nyheitsbrevet vårt.

Copyright © 2022 Stord Lufthamn.