Arkiv

Nyhende

Besøk av ambulansefly

Lufthamna fekk i går besøk av eit av statens ambulansefly. Flyet kom frå Sandefjord lufthavn, Torp og fortsette etter eit kort bakkeopphald til Florø lufthamn.

Les mer »
Nyhende

Besøk av Lothepus

Stord lufthamn fekk i dag besøk av Lothepus og teamet hans. Lothepus og teamet kom til lufthamna med 2 småfly frå Bergen lufthamn, Flesland. Dei

Les mer »
Nyhende

Kurs i livreddande fyrstehjelp

Dei tilsette i brann- og redningstenesta øver regelmessig på livreddande fyrstehjelp. Også andre tilsette på lufthamna deltek på kursa. Instruktørar vert henta frå Stord akuttmedisinsk

Les mer »
Nyhende

Positivt vedtak i fylkesutvalet

Fylkesutvalet viser til søknad frå Sunnhordland lufthamn AS om økonomisk støtte til drift av lufthamna fram til den kjem inn i FOT-ruteordninga 1.4. 2024. Fylkesutvalet

Les mer »
Nyhende

Redningshelikopter på trening

Tirsdag denne veka fekk lufthamna besøk av eit redningshelikopter. Helikopteret er til dagleg stasjonert på Stavanger lufthavn, Sola. Denne dagen var helikopteret ute på ein

Les mer »
Nyhende

Status Osloruta

Den langsiktige situasjonen på Osloruta er løyst med at ruta er komen inn under FOT-rutene frå 1. april 2024. Den kortsiktige situasjonen fram mot dette

Les mer »
EL-fly på Stord lufthamn, Sørstokken
Nyhende

EL-FLY PÅ SØRSTOKKEN

I dag fekk me storfint besøk frå NLF (Norges Luftsportforbund), ved Ola Tau Hatlestad, på det som truleg er den aller første A til B-turen

Les mer »