KontaktSTORD LUFTHAMN
E-post: billett@stordlufthamn.no
Telefon: 53 40 37 00, telefaks: 53 40 37 01

Postadresse:
Sunnhordland Lufthamn AS
Flyplassvegen 344
N-5410 Sagvåg

Administrasjon:
Lufthamnsjef Jan Morten Myklebust
E-post: admin@stordlufthamn.no
Telefon: 53 40 37 18, telefaks: 53 40 37 01

Brann- og redningstenesta:

E-post: brann@stordlufthamn.no
Telefon: 53 40 37 12

Lufttrafikktenesta (AFIS):

E-post: ltt@stordlufthamn.no
Telefon: 53 40 37 10, telefaks: 53 40 37 15
NAIS: ENSOZTZX

Operativ leiar lufttrafikktenesta (AFIS)
Jan Morten Myklebust
E-post: jan.morten.myklebust@stordlufthamn.no
Telefon: 53 40 37 18

Widerøe
E-post: billett@stordlufthamn.no
Telefon: 53 40 37 00

Danish Air Transport:

E-post: srp@dat.dk
Telefon: 53 40 37 07

Opningstider billettkontor:

 Dag  Opningstider
 Måndag  05.00 - 19.00
 Tysdag  05.30 - 19.00
 Onsdag  05.30 - 19.00
 Torsdag  05.30 - 19.00
 Fredag  08.00 - 20.00
 Laurdag  Stengt
 Sundag

 11.30 - 19.00


Reduserte opningstider :

 Dag Opningstider
 Måndag 15. mai  05.00 - 15.00
 Tysdag 16. mai  08.00 - 19.00
 Onsdag 17. mai  Stengt
 Torsdag 18. mai  05.30 - 19.00
 Fredag 19. mai  08.00 - 17.00
 Sundag 21. mai  14.30 - 19.00
 Måndag 22. mai  05.00 - 15.00 
 Tysdag 23. mai  08.00 - 19.00
 Onsdag 24. mai  08.00 - 19.00
 Torsdag 25. mai  Stengt
 Fredag 26. mai  08.00 - 15.00
 Sundag 28. mai  14.30 - 19.00