Positivt vedtak i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget vedr. Osloruta

Stordflyet. Foto: Thomas A. Hjelmen
Stordflyet. Foto: Thomas A. Hjelmen
(02.02.2021) Positivt vedtak i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget vedr. Osloruta

Ein samrøystes transport- og kommunikasjonskomité på Stortinget går tysdag inn for å hjelpa Stord lufthamn med ei mellombels løysing slik at aktiviteten blir halde oppe gjennom pandemien.

Komiteen fremjar følgjande forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for et visst flyrutetilbud Oslo-Stord t/r og Oslo-Ørland t/r, enten gjennom en midlertidig løsning gjennom ordningen med FOT-ruter eller gjennom direktekjøp eller andre avtaler med flyselskapene.»

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]