NHO Luftfart ber staten om å inkludera Osloruta i flykjøpa

DAT sin ATR-42 på Stord lufthamn. Foto: Øystein Skutle
DAT sin ATR-42 på Stord lufthamn. Foto: Øystein Skutle
(07.01.2021) NHO Luftfart ber staten om å inkludera Osloruta i flykjøpa
COVID – 19 PANDEMIEN – BEHOV FOR KJØP AV FLYRUTER

NHO Luftfart viser til tidligere kontakt med Samferdselsdepartementet om behovet for kjøp av flyruter så lenge covid-19 pandemien pågår.

Med ytterligere varighet av svært strenge reise- og smittevernrestriksjoner støtter NHO Luftfart behovet for også å inkludere flyruten mellom Stord og Oslo i ordningen for konkurranseutsetting (kjøp) av grunntjenester.

Trafikkgrunnlaget i dagens situasjon er svakt, samtidig som det er behov for å opprettholde et stabilt grunntilbud for å ivareta blant annet arbeidsreiser til lokale bedrifter i regionen.

NHO Luftfart imøteser Samferdselsdepartementets oppfølging

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]