Samf.dep. ser ikkje behov for flykjøp på strekninga Stord-Oslo-Stord

DAT sin ATR-42 på veg inn til parkering.
Foto: Øystein Skutle
DAT sin ATR-42 på veg inn til parkering. Foto: Øystein Skutle
(18.12.2020) Samf.dep. ser ikkje behov for flykjøp på strekninga Stord-Oslo-Stord
Sunnhordland lufthavn AS mottok i dag brev frå Samf.dep. med informasjon om at staten ikkje vil innlemma flyruta Stord-Oslo-Stord i det statlege flykjøpet.

Osloruta er svært viktig for Stord lufthamn og administrasjonen i lufthamnselskapet nektar å gje opp kampen for Osloruta. 

Ein er no i dialog med FRP som i budsjettforliket nyleg fekk inn ein merknad om at Samf.dep. skulle vurdera om også flyruta Stord-Oslo-Stord skulle innlemmast i det statlege flykjøpet. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]